MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

 

KLANTDIRECT erkent haar sociale verantwoording als onderdeel van de maatschappij. Klantdirect respecteert de culturele, sociale, politieke en wettelijke verscheidenheid van maatschappijen en naties.

In het kader van de geldende wetten en regels streeft Klantdirect ernaar bedrijfsdoelen met maatschappelijk en ecologische verplichtingen in overeenstemming te brengen. Daarnaast wil Klantdirect ook de dialoog aangaan met haar maatschappelijke omgeving om ook met andere partijen te werken aan een duurzame toekomst.Een andere beleidsdoelstelling is om de invloed van onze eigen activiteiten op het milieu zo efficiënt mogelijk te beheersen en een duurzame bedrijfsvoering na te streven. Wij willen een goede bijdrage leveren aan de samenleving door waar mogelijk gebruik te maken van veilige, kwalitatief hoogwaardige en milieuvriendelijke producten. Belangrijk hierbij is kennis van de herkomst van een product, is er kinderarbeid aan te pas gekomen? Is het verantwoord hout (FSC gekeurd)? Wij werken aan een veilige en duurzame bedrijfsvoering, waarbij mogelijk negatieve effecten op de maatschappelijke omgeving (belasting op milieu en energiegebruik) tot een minimum worden beperkt. Dit doen wij door bijvoorbeeld samen te werken met leveranciers voor het optimaliseren van transport. Het aantal kilometers woon-werkverkeer willen we terugdringen en bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s wordt gekeken naar het energielabel.

 Klantdirect kiest ervoor om na te denken over de consequenties van het handelen van het bedrijf voor de maatschappij en daarin bewuste keuzes te maken.

Direct contact